დაწესებულება

KTU ფარაბის საავადმყოფო დაარსდა 1980 წელს  და აგრძელებს მუშაობას დღემდე. წლების განმავლობაში მან შეძლო თავისი სამეცნიერო  და საინვესტიციო საქმიანობით, გამხდარიყო შავი ზღვის რეგიონის უმსხვილესი სამედიცინო დაწესებულება.

KTU ფარაბის საავადმყოფოს აქვს  661 საწოლი და 79 ინტენსიური თერაპიის საწოლი, ასევე ჰყავს 124 პროფ. დოქტორი, 41 ასოც. დოქტორი, 75 ფაკულტეტის წევრი, 24 ლექტორი, 466 მკვლევარი.

KTU ფარაბის სავადმყოფოში სამეცნიერო გამოკვლევებისთვის  96 ფილიალია. გარდა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დანიშნულებისა, მნიშვნელოვნად იზრდება პაციენტების რიცხვი, რომლებიც მიმართავენ KTU სახელმწიფო საავადმყოფოს. საავადმყოფოს სტაციონალური განყოფილება 800 საწოლისგან შედგება, რომელიც ემსახურება აღმოსავლეთ შავი ზღვის რეგიონიში მცხოვრებ მოსახლეობას როგორც რეგიონული საავადმყოფო. მომსახურების არეალი აგრძელებს გაფართოებას ადმინისტრაციული პერსონალისა და ფიზიკური სივრცის საფუძველზე.