სამედიცინო დოკუმენტაციის განხილვა

თქვენს დაავადებასთან დაკავშირებით არსებული საჭირო დოკუმენტაციის მიღების შემდეგ ჩვენ დოკუმენტაციას ვაგზავნით ექიმებთან. კომპეტენტური ექიმი დოკუმენტაციის ნახვის შემდეგ, პასუხს სამედიცინო ტურიზმის თანამშრომელს უგზავნის და შუამავლის როლით, პასუხი მოდის თქვენამდე.

ხარჯთაღრიცხვის გამზადება

თქვენი სამედიცინო დოკუმენტაციის შემოწმების შემდეგ, შესაბამისი ექიმი დეტალურად აზუსტებს მკურნალობის საფეხურებს დაავადების მიხედვით, საოპერაციო თუ არის პაციენტი ოპერაციის დროს და აუცილებლობას, ჰოსპიტალიზაციის დღეების რაოდენობას და საჭირო ინფორმაციას, შემდეგ  კი ეს ყოველივე პაციენტს პროფორმის  სახით მიეწოდება.

დარჩენასთან დაკავშირებით დეტალების ორგანიზება

ჩვენი ძლიერი სასტუმრო ქსელით, ჩვენ გთავაზობთ ყველაზე კომფორტულ სასტუმროს ვარიანტებს თქვენი მკურნალობის ხანგრძლივობისას. მიმდინარეობს საჭირო მოლაპარაკებები თქვენთვის სასურველ სასტუმროსთან და ჩვენ ვაერთიანებთ ყველაზე კომფორტულ საცხოვრებელ ვარიანტს ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად და ვაკეთებთ ყველა საჭირო ორგანიზაციას თქვენი ყოფნისთვის სრულყოფილად.

სასტუმრო/საჰაერო ტრანსფერი

აეროპორტიდან, სასტუმროსა და საავადმყოფოს მიმართულებით ტრანსფერი ხორციელდება კომფორტული მანქანებით, პროფესიონალი გუნდით და გამოცდილი მძღოლებით.

თქვენი და თქვენი ახლობლების უსაფრთხოდ მგზავრობა და ტრანსფერი სასტუმრომდე ხდება ჩვენი პროფესიონალი გუნდის. მთელი მკურნალობის პროცესში ავტომანქანა გემსახურებათ და დროის ამ მონაკვეთში სულ თქვენს სამსახურშია. მკურნალობის დასრულების შემდეგ,  სატრანსპორტო ორგანიზაცია  თქვენს ქვეყანაში დასაბრუნებლად საჭირო ყველა დოკუმენტაციას აგვარებს და ახდეს აეროპორტამდე ტრანსფერს.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა - საჰაერო სამედიცინო დახმარება

თქვენი მოთხოვნით ან საჭიროებისამებრ, ჩვენი საჰაერო სასწრაფო დახმარების ან საგზაო სასწრაფო დახმარების სერვისი ასევე გთავაზობთ  მომსახურებას ჩვენს კონტრაქტულ ეროვნულ/საერთაშორისო რეისზე ავტორიზებულ და სანდო კომპანიებთან.

სტაციონალური მეთვალყურეობა და სამკურნალო დოკუმენტაცია

ჩვენი თანაგუნდელი, რომელიც პასუხისმგებელია საერთაშორისო ჯანდაცვის ტურიზმზე, იზრუნებს თქვენი ჰოსპიტალიზაციისა და მკურნალობის პროცედურების ყოველ ნაბიჯზე. საავადმყოფოში ჩასატარებელი ნებისმიერი სახის პროცედურა ჩვენი გუნდის ზედამხედველობის ქვეშ იგეგმება ასე რო თქვენ უბრალოდ უნდა იფიქროთ სიმშვიდეზე.

სათარჯიმნო მომსახურება და თანმხლების უზრუნველყოფა

ჩვენ ვცდილობთ, რომ მკურნალობის დროს იგრძნოთ თავი, როგორც საკუთარ ქვეყანაში. ჩვენ ვართ თქვენთან ერთად სამკურნალო პროცესის ყველა ეტაპზე.  ჩვენი გამოცდილი და სანდო კადრები მაქსიმალურად  გიწევენ დახმარეას ყველა საკითში, რათა  თქვენი მკურნალობის სრული პროცესი მაქსიმალურად გამართულად წარიმართოს.

გაწერის პროცედურა

როდესაც მკურნალობას დაასრულებს პაციენტი, სამედიცინო სააგენტოს წარმომადგენელი მაქსიმალურად მოკლე ვადებში, აწესრიგებს პაციენტის გაწერისთვის საჭირო ყველა ტიპის დოკუმენტაციას.

სამედიცინო დოკუმენტაციის თარგმანი

საავადმყოფოში ყველა საჭირო სადიაგნოსტიკო  გამოკვლევების მიღებისა და მკურნალობის დასრულების შემდეგ, პაციენტის შედეგები და ანამნეზის თარგმანი ხორციელდება თურქულ, ინგლისურ, ქართულ, გერმანულ, რუსულ და არაბულ ენაზე თქვენი სურვილის მიხედვით.