ჩვენი მისია

დავიცვათ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი ხალხის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობა პაციენტზე ორიენტირებული თანამედროვე ჯანდაცვის სერვისის შესაბამისად; უახლესი ინფორმაციისა და ტექნოლოგიით ჩვენი პაციენტებისთვის უმაღლესი ხარისხის ჯანდაცვის სერვისის მიწოდება; უზრუნველვყოთ სათანადო ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა სამედიცინო პროფესიონალებისთვის, განსაკუთრებით ექიმებისთვის, რათა მიიღონ პროფესიული გადამზადება და სამეცნიერო კვლევები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ჩვენი ხედვა

სამედიცინო სფეროში, ვიყოთ უპირობო სამედიცინო დაწესებულება რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს პაციენტის და თანამშრომლების კმაყოფილებას პროფესიული ეთიკური პრინციპებით და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამედიცინო პრაქტიკით, პაციენტის უფლებების შესაბამისად. ეროვნულ და საერთაშორისო ჯანდაცვის სექტორში განვითარებული მოვლენებისა და საჭიროებების შესაბამისად, ექიმები, სპეციალისტები და ჯანდაცვის სხვა პროფესიონალებისათვის საჭირო ნიადაგის შექმნა ჩვენი მთავარი მიზანია.

ჩვენი ხარისხი

ინოვაციებისადმი ღიაობა სამეცნიერო და გამოსაკვლევი სამუშაოები, ეთიკური ღირებულებების დაცვა, გუნდურ მუშაობაზე ფოკუსირება და თანამშრომელთა კმაყოფილების პრიორიტეტის მინიჭება, ფრთხილი, მეგობრული, შრომისმოყვარე დამოკიდებულება პაციენტის უფლებებისა და კმაყოფილების მიმართ.