მკურნალობა გჭირდებათ? ახლავე დარეგისტრირდით

მკურნალობამდე პროცესი

სამედიცინო ტურიზმით პაციენტის გადაყვანამდე, ხორციელდება მიღებული დოკუმენტაციის განხილვა, რათა მოხდეს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე ზუსტი სამკურნალო გეგმის შედგენა, ასევე შესაფერისი ფასისა და პირობების შექმნა არის მთავარი მიზანი.

თურქეთში ტრანსპორტირება

დანიშნულების ადგილამდე ტრანსფერი ხორციელდება პაციენტის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანით ან საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თვითმფრინავის გამოძახებით.

მკურნალობის დროს

სტაციონარში მოთავსების და მკურნალობისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მოწესრიგება, სათარჯიმნო მომსახურების გაწევა და დარჩენასთან დაკავშირებით საჭირო ორგანიზება.

მკურნალობის შემდეგ

პაციენტის გაწერასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის კონტროლი, სამედიცინო დოკუმენტაციის თარგმანი. მკურნალობის შემდეგი საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.