სამედიცინო მიმართულებები

 • სასწრაფო სამედიცინო
 • ოჯახის ექიმი
 • ბავშვთა და მოზარდთა ნევროლოგიური დაავადებები და ჯანმრთელობა
 • ბირთვული მედიცინა (რადიოაქტიური ნივთიერებების ამოყენება)
 • კარდიოლოგია
 • სპორტული მედიცინა
 • რადიო-ონკოლოგია
 • სახალხო მედიცინა
 • სასამართლო მედიცინა
 • კანისა და ვენერალური დაავადებები
 • ბავშვთა ჯანმრთელობა და დაავადებები
  • პედიატრიული დაავადებები
  • ბავშვთა იმუნოლოგია და ალერგოლოგია
  • ბავშვთა ენდოკრინოლოგია
  • ბავშვთა კარდიოლოგია
  • ბავშვთა ნეფროლოგია
  • ნეონატოლოგია
  • ბავშვთა ინტენსიური თერაპია
  • ბავშვთა სტაციონარი
  • ბავშვთა რევმატოლოგია
  • ბავშვთა ინფექციები
  • ბავშვთა ნევროლოგია
  • ბავშვთა ჰემატოლოგია
  • ბავშვთა ონკოლოგია
  • ბავშვთა გასტროენტოროლოგია
 • ინფექციური დაავადებები და კლინიკური მიკრობიოლოგია
 • სამედიცინო გენეტიკა
 • ფსიქიკურ აშლილობა და მკურნალობის გზები
 • სამედიცინო ფარმაკოლოგია
 • შინაგანი დაავადებები
  • გასტროენტოროლოგია
  • ნეფროლოგია
  • სამედიცინო ონკოლოგია
  • ჰემატოლოგია
  • ზოგადი
  • იმუნოლოგიუა და ალერგოლოგია
  • ენდოკრინოლოგია და მეტაბოლიზმი
 • რადიოლოგია
 • გულ-მკერდის დაავადებები
  • ინტენსიური თერაპიის განყოფილება
  • იმუნოლოგია და ალერგოლოგია
 • ფიზიკური თერაპია და რეაბილიტაცია
  • რევმატოლოგიური
 • ნევროლოგია
  • კლინიკური ნეიროფიზიოლოგია